Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van onze nieuwsbrieven
• Verstrekken van informatie over onze producten en diensten
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• De inhoud en de lay-out van de pagina’s te individualiseren per bezoeker


De persoonsgegevens die door u zijn verstrekt zullen wij niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen

Welke persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Geslacht contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Wachtwoord contactpersoon
 • IP-adressen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Privacyverklaring foto’s en video-opnames

Krott Trophy Products kan foto’s en video-opnames maken die te maken hebben met promotionele activiteiten. Wij vinden daarbij uw privacy belangrijk. Het kan namelijk voorkomen dat er opnames worden gemaakt waarbij u op staat.

Waarvoor gebruiken we foto’s en video-materiaal?

Wij maken foto’s en video-opnames van verschillende bijeenkomsten, beurzen, bedrijfsbezoeken en evenementen.

Wij gebruiken de foto’s en de video-opnames alleen voor communicatie, zoals folders, posters, de websites en social media. Wij geven deze foto’s en video-opnames niet aan andere organisaties of bedrijven.

Toestemming voor gebruik foto’s en video-opnames?

Tijdens onze evenementen of bijeenkomsten wordt u tijdig geïnformeerd over het maken van beeldopnames, dit kan schriftelijk of mondeling zijn. Mocht u niet op beeldmateriaal willen verschijnen neem dan contact met ons op.

Bezwaar tegen een foto of beeldopname

U heeft bezwaar tegen het gebruik van beelden gemaakt door ons? U kunt tijdens de opnames altijd bezwaar maken tegen diegene die aan het filmen of fotograferen is, mocht u naderhand nog bezwaar in willen dienen kan dat door een e-mail te sturen naar info@krott.nl.

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Technische of functionele cookies

Deze cookies worden geplaatst om de bepaalde onderdelen van de website goed te laten werken en om gebruikersvoorkeuren vast te leggen, zodat bij een nieuw bezoek aan de site deze voorkeuren niet opnieuw ingesteld hoeven te worden.

Cookies waarin de gebruikersvoorkeuren zijn opgeslagen kunnen door de gebruikers worden verwijderd via de browser-instellingen. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

Op deze website worden de volgende technische of functionele cookies geplaatst:

COOKIEFUNCTIE
session ID cookiecookie met unieke referentie
user prefs cookiescookies met gebruikers voorkeuren
(land keuze, taal keuze, navigatie keuze (via groepen of artikelen))
auto-login (met optie onthoud mij)cookie met te onthouden inlog gegevens
Overige (tracking) cookies

Naast de hierboven genoemde cookies gebruiken wordt op deze site gebruik gemaakt van cookies ten behoeve van:

COOKIEFUNCTIE
Google MapsVoor het weergeven van de kaart
en de locaties bij gebruik van de dealerlocator om andere vestigingen/verkooppunten
te zoeken.
reCAPTCHA (invisible)reCAPTCHA (invisable) om te voorkomen dat er spam berichten worden verstuurd bij het gebruik van formulieren.
YouTube, Vimeovoor het weergeven en afspelen van filmpjes.
Google Tag managercontainer voor het beheren en configureren van tags.
Google Analytics

Deze website plaatst een (non tracking) cookie voor het gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, waarbij:

 • het IP adres van de bezoeker is geanonimiseerd
 • er geen gegevens met Google gedeeld worden, ook niet voor advertentiedoelen
 • de optie “user ID’s bij trackingsoptie in Google Analytics” uitstaat
 • Krott Trophy Products een verwerkingsovereenkomst met Google heeft afgesloten
Geldigheidsduur cookies

De geldigheidsduur van de geplaatste cookies is ingesteld op is 30 dagen.

Verwijderen van cookies

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst, nadat u eerder toestemming gegeven heeft? Dan kunt u de cookies eenvoudig verwijderen middels onderstaande knop of via uw browser. (Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies via de browser is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van desbetreffende browser.)

Meer informatie over cookies?

Meer informatie over cookies kunt u onder andere vinden op de website van de consumentenbond (www.consumentenbond.nl)

Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Krott Trophy Products en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@krott.nl of door telefonisch contact op te nemen via 020 497 2628.

Nieuwsbrief

Als u heeft aangegeven dat u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen, zult u regelmatig per e-mail informatie ontvangen over ons bedrijf, onze producten en diensten. Wilt u de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen, dan kunt u zich via de link in de nieuwsbrief uitschrijven of u kunt een e-mail sturen naar info@krott.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSLcertificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.